Conditiemeting en MJOB

Wilt u meer grip op de kwaliteit van uw vastgoedportefeuille? Het Bouwkundig Netwerk kan in dat geval een conditiemeting conform NEN 2767 voor u uitvoeren. Bij een conditiemeting wordt aan elk bouwkundig element van uw vastgoedobject een conditiescore toegekend. Zaken als continuïteit, kwaliteit en veiligheid wegen hierin mee. Alle conditiescores worden verwerkt in een conditierapport waardoor u een objectief beeld krijgt van de fysieke kwaliteit van uw vastgoedobject.

Afhankelijk van uw wensen om de huidige conditie te handhaven of te verbeteren, kunnen onze experts ook een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) voor u opstellen.