Bouwtechnische berekeningen

Naast het bouwkundig tekenwerk, voorziet het Bouwkundig Netwerk ook in al uw bouwtechnische berekeningen. Is uw ontwerp voldoende draagkrachtig? Voldoet uw ontwerp aan de door het Bouwbesluit en de gemeente gestelde eisen? Dit zijn vragen die wij aan de hand van onder andere constructieberekeningen, daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen en akoestische berekeningen voor u kunnen beantwoorden.

Naast bovenstaande producten bieden wij door middel van energetische berekeningen ook inzicht in de energiezuinigheid van uw (ver)bouwproject. Wilt u de energiezuinigheid van uw (ver)bouwproject optimaliseren? Dan adviseren wij u graag over de optimale invulling van het toe te passen energieconcept!