Second opinion

Tijdens diverse fasen van het bouwproces kunnen er onverhoopt geschillen ontstaan tussen u en uw aannemer of adviseur. Een onzorgvuldig uitgevoerde bouwkundige keuring kan bijvoorbeeld hebben geleid tot een niet volledige opname van het totaal aan aanwezige (verborgen) gebreken. Hierdoor kunnen uw (ver)bouwkosten onverwacht hoger uitvallen. Ook kan een discussie ontstaan over de geleverde (bouw) kwaliteit. Wat de reden ook is, als u het niet eens bent met uw bouwkundig adviseur is het raadzaam zijn oordeel te laten toetsen door een onafhankelijke partij.

Als experts in ons vak voorziet het Bouwkundig Netwerk u altijd van een onafhankelijk, transparant en eerlijk advies!