Energielabel Woningen (EP-W)

Wilt u meer inzicht in de energiezuinigheid van een woning? Het Bouwkundig Netwerk stelt het energielabel voor u op. Om een energielabel te krijgen wordt de woning tijdens een opname op locatie volledig ingemeten door een gecertificeerde adviseur. Ook kunnen verbetermogelijkheden worden voorgesteld, waarmee het energieverbruik kan worden verminderd. Denk hierbij aan het aanbrengen van extra isolatie, installeren van energiezuinige installaties, etc.

Het energielabel is onderdeel van het woningwaarderingsstelsel zelfstandige woningen (WWS). Het woningwaarderingsstelsel stelt de maximale kale huurprijs van een zelfstandige woning vast. Als verhuurder bent u verplicht de nieuwe huurder een afschrift van het Energielabel te overhandigen.